»  Εταιρία

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2004 από τους Πολιτικούς Μηχανικούς – Συγκοινωνιολόγους Δημήτρη Ευαγγελίδη και Γιώργο Λυμπερόπουλο. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποτελεί λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (πόλινδε), η οποία σημαίνει «προς την πόλη». Η Εταιρεία είναι στελεχωμένη με δύο ακόμη Πολιτικούς Μηχανικούς, καθώς και δύο Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε., δύο ακόμα μόνιμους υπαλλήλους για βοηθητικές εργασίες και έναν μόνιμο συνεργάτη υπεύθυνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα και το λογισμικό της Εταιρείας. Παράλληλα διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό συνεργατών – παρατηρητών για χειροκίνητες μετρήσεις, καθώς και τρία στελεχωμένα συνεργία για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των 39 αυτόματων μετρητών 24ωρων μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης, καθώς και ταχύτητας κυκλοφορίας που διαθέτει η Εταιρεία.


ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr