»  Εξοπλισμός

 » Εξοπλισμός Υπαίθρου
 •   6  Radar χειρός τύπου Bushnell για σημειακές μετρήσεις ταχύτητας
 •   1  Φωτογραφική Μηχανή Canon EOS 300D
 •   2  SONY DIGITAL VIDEO CAMERA DCR - HC37E
 •   1  GPS THALES A12 SENSOR
 • 36  Καταμετρητές Χειρός (tallies) τεσσάρων ενδείξεων
 • 12  PEAK-ADR 1000: Μηχάνημα Αυτόματων Μετρήσεων Κυκλοφοριακού Φόρτου, Σύνθεσης Κυκλοφορίας και Tαχύτητας
 • 30  METROCOUNT 5600: Μηχάνημα Αυτόματων Μετρήσεων Κυκλοφοριακού Φόρτου, Σύνθεσης Κυκλοφορίας και Tαχύτητας
 •   4  Laptop DURA BOOK 2.4 GHz 2GB RAM
 •   1  Palmtop HP IPaq RZ 1710
 •   2  Palmtop HP IPaq rx 1950
 •   9  Palmtop MIO 702
» Λογισμικό  
 •   1  AUTOCAD 2007
 •   3  AUTOCAD Lite
 •   1  AUTODESK MAP 3D 2007
 •   1  ARC VIEW 9.3
 •   1  COREL DRAW Ver 6.4
 •   1  PLEXSCAPE - PLEAX.EARTH
 •   1  HCS+
 •   1  QRSII Ver. 7
 •   1  TRANSYT-7F Ver. 11.2
 •   1  GNE Ver. 8
 •   1  TRANSCAD Ver. 5.2
 •   1  TRANSMODELER Ver. 2.5
 •   1  MAPTITUDE Ver. 5
 •   2  TRAFFIC EXECUTIVE v3.25: Πρόγραμμα Επεξεργασίας Μετρήσεων
 •   2  TOPS 3.7: Πρόγραμμα Επεξεργασίας Μετρήσεων
 • 10  DESTINATOR PN: Πρόγραμμα Πλοήγησης

ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr