»  Η Εμπειρία »  Βιντεοσκοπήσεις Οδικών Αξόνων με Αποτύπωση της Χάραξης (με την βοήθεια GPS)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΦΟΡΕΑΣΕΤΟΣ
Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Χανίων - Περιφέρεια ΚρήτηςΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.2012
Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του τμήματος Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής - Περιφέρεια ΑττικήςΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.2012
Μελέτη Καθορισμού Αξιόπιστων Ορίων Ταχύτητας στους Άξονες Αντίρριο-Ιωάννινα, Πάτρα-Πύργος, Θεσσαλονίκη-Στρυμώνας και στον Βόρειο Οδικο Άξονα ΚρήτηςΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. Δ3 & ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΜΕΟ2008
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Διατύπωση Προτάσεων Βελτίωσης του Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στους Οδικούς Άξονες: α) Ηράκλειο – Ρέθυμνο (ΠΕΟ) και β) Χανιά – Αεροδρόμιο της Νήσου ΚρήτηςΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε./Δ32007ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr