»  Η Εμπειρία »  Μελέτες Ποδηλατόδρομων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΦΟΡΕΑΣΕΤΟΣ
Βιοκλιματική Ανάπλαση Οδών και Δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας ΠαρασκευήςΚ/Ξ ΤΕΚΑΛ Α.Ε. / ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.2009ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr