» Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Την Εταιρεία διευθύνουν οι ιδρυτές της:

Επιπλέον στελεχώνεται από:

  • 2 Πολιτικούς Μηχανικούς, Συγκοινωνιολόγους
  • 2 Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε.
  • 1 Προγραμματιστή, Μηχανικό Δικτύων
  • 2 Εξωτερικούς συνεργάτες που προΐστανται των συνεργείων εγκατάστασης των 24ωρων μετρητών κυκλοφοριακού φόρτου

Παράλληλα, η Εταιρεία συνεργάζεται με πλέον των 60 εξωτερικών συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, που στελεχώνουν τις ομάδες των χειροκίνητων κυκλοφοριακών μετρήσεων και κυκλοφοριακών ερευνών.


ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr