»  Σκοπός

 

Σκοπός της Εταιρείας μας είναι η παροχή Υπηρεσιών Μελετητή ή Συμβούλου Μηχανικού στους Πελάτες μας στον τομέα των Μεταφορών και των Έργων Συγκοινωνιακής Υποδομής. Η διαρκής παρακολούθηση στην εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή τεχνολογικού αλλά και λογισμικού υλικού και η προμήθεια όλων των απαραίτητων «εργαλείων» ανανεώνοντας τον εξοπλισμό μας δίνουν την δυνατότητα των ολοκληρωμένων και άρτια ποιοτικά υπηρεσιών που παρέχουμε προς τους πελάτες μας.

Η Εταιρεία μας στοχεύει κυρίως:
  • στην δημιουργία ενός άρτιου κλίματος συνεργασίας με τους πελάτες, που είναι απαραίτητο για την βέλτιστη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων προς αυτούς,
  • στην εναρμόνιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνής προδιαγραφές,
  • στην κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας,
  • στην συνεχή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών με την χρήση νέων τεχνολογιών ανανεώνοντας τον εξοπλισμό μας.
ΠΟΛΙΝΔΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γρίβα 22 Χαλάνδρι Τηλ.:(+30) 2106254923, (+30) 2108000915
Φαξ: (+30) 2106254924 E-mail:
info@polinde.gr